Teaching

Undergraduate level

2023-24; 22-23

Linguistics

Bachelor's Degree in Applied Languages: Dept. of Translation and Language Sciences (Universitat Pompeu Fabra)

Language of instruction: Catalan 

2023-24; 22-23, 21-22

Language Acquisition

Bachelor's Degree in Speech Therapy: Faculty of Psychology and Education Sciences (Universitat de Vic–Universitat Central de Catalunya/Universitat Oberta de Catalunya)

Language of instruction: Catalan and Spanish

2022-23; 21-22

Catalan Language

Bachelor's Degree in Translation and Interpreting: Dept. of Translation and Language Sciences (Universitat Pompeu Fabra)

Language of instruction: Catalan 

2022-23

Sounds and Intonation

Bachelor's Degree in Applied Languages, Bachelor's Degree in Translation and Interpreting, Double Bachelor's Degree in Translation and Interpreting and Applied Languages: Dept. of Translation and Language Sciences (Universitat Pompeu Fabra)

Language of instruction: Catalan 

2019

Mentor in Catalan

Bachelor's Degree in Applied Languages, Bachelor's Degree in Translation and Interpreting: Dept. of Translation and Language Sciences (Universitat Pompeu Fabra)

Language of instruction: Catalan 


Mentor in German

Bachelor's Degree in Applied Languages, Bachelor's Degree in Translation and Interpreting: Dept. of Translation and Language Sciences (Universitat Pompeu Fabra)

Language of instruction: Catalan and German

Graduate level

2023-24

Phonetics and Phonology

Master in Theoretical and Applied Linguistics: Dept. of Translation and Language Sciences (Universitat Pompeu Fabra)

Language of instruction: English 

Supervision of works

2023-24; 22-23; 21-22

Master thesis supervisor

Master in Learning Difficulties and Language Disorders: Faculty of Psychology and Education Sciences (Universitat Oberta de Catalunya)


Garcia Campmany, L. (2024). La detecció precoç del TDL dins l’entorn escolar com a èxit en el desenvolupament dels infants ['Early detection of dld in the school environment as an achievement for child development']. Co-supervised with Maria del Mar Suárez. Universitat Oberta de Catalunya.

Serrano Sànchez, M. (2024). Signes d’alerta de l’autisme per una detecció precoç en edats primerenques (18- 36 mesos) ['Early signs of autism for an early detection in early years (18-36 months)']. Universitat Oberta de Catalunya.

Soto Escanero, A. M. (2024). Aplicación del Programa de Estimulación Lingüística de Expresión Oral (PELEO) por medio de la teleintervención: un estudio de caso ['Implementation of the oral expression linguistic stimulation program (PELEO) through teleintervention: a case study']. Universitat Oberta de Catalunya.

Lázaro Domènech, E. (2023). L'efecte de les mascaretes en el desenvolupament de la parla dels infants ['The effect of face masks on children's language development']. Universitat Oberta de Catalunya.

2022-23

Master thesis examination board

Master in Learning Difficulties and Language Disorders: Faculty of Psychology and Education Sciences (Universitat Oberta de Catalunya)


Membrado Ferrer, M. (2024). Influencia de la exposición a las pantallas y las costumbres de ocio de la población infantil en su desarrollo lingüístico ['Influence of children’s screen media exposure and leisure activities to their language development']. Universitat Oberta de Catalunya.

Palau Farreny, M. (2024). Impacte del llenguatge i de la teoria de la ment en les habilitats pragmàtiques: Un estudi de com entenem la ironia i les metàfores [' Impact of language and theory of mind on pragmatic skills: A study on how we understand irony and metaphors']. Universitat Oberta de Catalunya.

Chico Valverde, M. (2023). Relació del nivell de les habilitats estructurals i pragmàtiques del llenguatge oral amb la regulació emocional i les habilitats socials en infants en edat escolar ['Relationship of structural and pragmatic language skills with emotion regulation and social skills of school-aged children']. Universitat Oberta de Catalunya.

2022-23

Bachelor Practicum supervisor

Bachelor's Degree in Speech Therapy: Faculty of Psychology and Education Sciences (Universitat de Vic–Universitat Central de Catalunya/Universitat Oberta de Catalunya)

Educational courses

2024

Administració de la bateria d’avaluació del llenguatge oral CELF-PRESCHOOL-2

('Administration of the battery of oral language assessment CELF Preschool 2')

Educational course for speech-language therapists, psychologists and educational psychologists. 

Language of instruction: Catalan

2022-23

La multimodalitat en el desenvolupament del llenguatge: estratègies per potenciar les habilitats lingüístiques dels infants

('Multimodality in language development: strategies to boost children's linguistic skills')

Educational course for speech-language therapists, psychologists and educational psychologists. 

Language of instruction: Catalan

2022-23; 21-22

Millorem les habilitats orals en l’educació infantil: Programa d’intervenció inclusiva multimodal per a la millora de les habilitats orals. 

('Let's improve oral abilities during preschool years: An inclusive multimodal intervention program for the improvement of oral abilities')

Educational course for preschool teachers and speech-language therapists, psychologists and educational psychologists included in the program Tenim la Paraula ('We have the word') from the Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. 

Language of instruction: Catalan